Bajram Šerif Mubarek Olsun


Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti čestitamo nastupajući praznik Bajram.

Bajram Šerif Mubarek Olsun

Kolektiv Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla

Obavještavamo Vas da je srijeda 10.04.2024. godine, neradni dan na Univerzitetu.

Prof. dr Esed Karić – izmjena termina predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predavanja zakazana kod prof. dr Eseda Karića u petak, 12.04.2024. godine pomjeraju za subotu, 13.04.2024. godine u sljedećim terminima:

  • Opšta pedagogija od 10.00 sati do 11.30
  • Metodika nastave informatike i tehnike od 11.45 do 12.30

Doc. dr Suad Keranović – rezultati kolokvijuma


Farmakologija sa toksikologijom

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 003/22-RA/V 20
2. 036/22-FT/V 18
3. 016/21-FA 17
4. 025/23-RA 15
5. 010/22-FA 15
6. 003/22-FA 14
7. 038/23-S/V 14
8. 011/23-S/V 14
9. 012/23-S/V 14
10. 016/22-FA 13
11. 019/23-S/V 12
12. 002/22-RA/V 12
13. 006/23-S/V 11
14. 020/23-ST 11
15. 001/22-ST 10
16. 031/23-ST 9
17. 016/23-S/V 9
18. 041/23-S 9
19. 042/23-RA 8
20. 031/23-S/V 8
21. 005/23-S/V 8
22. 022/22-RA/V 8
23. 012/22-FT 7
24. 006/22-ST 7
25. 010/21-S/V 6
26. 002/22-RA 6
27. 033/23-S 5
28. 018/23-S/V 5
29. 035/23-ST 4
30. 021/23-S/V 4
31. 008/22-FT 4
32. 014/22-FA 4
33. 037/23-S/V 4
34. 021/22-RA/V 3
35. 042/23-S/V 3
36. 044/23-S/V 0

 

Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH


Dana 09. aprila 2024. godine rektor Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla prof. dr Kemal Brkić, posjetio je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom je Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci uručeno više primjeraka Revije za medicinske i tehničke nauke, god. 2 br. 3 (mart/april 2024) čiji je glavni i odgovorni urednik prof. dr Mithat Tabaković, dekan Medicinskog fakulteta. Univerzitet će i dalje nastaviti dobru saradnju u oblasti nauke i izdavaštva.

Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita


Didaktika – ispit održan, 05.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 017/23-VPU 7
2. 003/22-RNO 5
3. 049/23-RNO 7
4. 013/23-RNO 7
5. 025/22-VPU 6
6. 038/23-RNO 7

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan, 05.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 024/23-VPU 6
2. 018/22-VPU 6
3. 047/23-VPU 6

Pedagoška informatika – ispit održan, 05.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 037/23-RNO 8
2. 049/23-VPU 7
3. 013/23-RNO 8
4. 003/22-RNO 5

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove održati će se 20.04.2024. godine u 11.00 sati.