Posjeta Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH


Dana 09. aprila 2024. godine rektor Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla prof. dr Kemal Brkić, posjetio je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom je Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci uručeno više primjeraka Revije za medicinske i tehničke nauke, god. 2 br. 3 (mart/april 2024) čiji je glavni i odgovorni urednik prof. dr Mithat Tabaković, dekan Medicinskog fakulteta. Univerzitet će i dalje nastaviti dobru saradnju u oblasti nauke i izdavaštva.