Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.04.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Antioksidansi u proizvodnji lijekova, svojstva i primjenakandidata Admira Saračevića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 05.03.2024. godine do 19.03.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-206-1/24 od 15.04.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 20.04.2024. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.