Anatomija – rezultati ispita; 07.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Anatomija na Fakultetu zdravstvenih nauka rađenog 07.09.2019.godine:

R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 002/18-RA/v 41 8
2. 022/18-S/v 25 5
3. 029/18-RA/v 24 5
4. 021/18-S/v 24 5

Medicinska bihemija – rezultati ispita; 17.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Medicinska biohemija rađenog 17.09.2019.godine:

R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 005/18-S 90 9
2. 022/18-S/v 0 5
3. 019/18-FA 80 8
4. 021/18-S/v 10 5
5. 020/18-FA/v 30 5
6. 012/17-FA 0 5
7. 034/17-FA 30 5
8. 009/17-ST 30 5

Biohemija – rezultati ispita; 17.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Bihemija rađenog 17.09.2019.godine:

R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 020/17-MF 70 7
2. 004/18-MF 30 5
3. 001/18-MF 30 5
4. 002/18-MF 30 5
5. 005/18-MF 30 5
6. 014/17-MF 30 5