Osnovi informatike – rezultati ispita; 04.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi informatike rađenog 04.09.2019.godine:

R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 007/18-INI/v 55 6
2. 003/18-INI/v 55 6
3. 047/15-FA 40 5
4. 035/17-FA 50 5
5. 037/15-FA 50 5
6. 009/18-FO 30 5
7. 013/18-RR 50 5
8. 004/18-FO 55 6
9. 007/18-OP 50 5
10. 002/17-P 55 6
11. 003/18-RR/v 40 5
12. 026/15-FA 0 5
13. 003/18-FO 55 6
14. 006/18-VPU 55 6
15. 047/18-INI 40 5
16. 010/18-GGE/v 65 7
17. 021/18-GGE 0 5

Telekominikacije – rezultati ispita; 04.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacije rađenog 04.09.2019.godine:

R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 004/17-INI 55 6
2. 006/17-INI 40 5
3. 011/17-INI 55 6
4. 013/17-INI 20 5
5. 023/17-INI 40 5
6. 071/17-INI 40 5
7. 031/17-INI 65 7
8. 020/17-INI 55 6
9. 060/17-INT 10 5

Njemački jezik I/II – termin ispita


Obavještavaju se studenti Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla da će se ispit iz predmeta Njemački jezik I i Njemački jezik II održati u ponedjeljak 09.09.2019.godine sa početkom u 09:00 h, za više informacija pogledati raspored ispita.