Anatomija – rezultati ispita; 07.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Anatomija na Fakultetu zdravstvenih nauka rađenog 07.09.2019.godine:

R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 002/18-RA/v 41 8
2. 022/18-S/v 25 5
3. 029/18-RA/v 24 5
4. 021/18-S/v 24 5