OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU OSTVARILI USLOV ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA


Studenti koji su ostvarili uslov za upis u višu godinu studija, mogu izvršiti upis naredne godine studija od 16.09.2019.godine  do 30.09.2019. godine. Upis se vrši tako što se predaje indeks u studentsku službu zajedno sa popunjenim upisnim listom, pri čemu se zaključuje ugovor o studiranju. Napominjemo da neposredno poslije izvršenog upisa mogu podnositi i zahtjeve za dobijanje odgovarajućih potvrda o studentskom statusu u novoj akademskoj godini.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 05.09.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Faktori ekstrakcija trajnih zuba kod odraslih pacijenata“ kandidata dr. stomatologije Edina Kaletovića, studenta doktorskih studija na Fakulteta zdravstvenih nauka, studijskog programa Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.