Metodologija naučnog istraživanja – termin ispita


Obavještavaju se studenti Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla da će se ispit iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja kod prof.dr Dževad Termiz održati u petak 06.09.2019.godine sa početkom u 14:30 h.

Obavještenje za javnost 02.09.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Strane direktne investicije“ kandidatkinje Asime Ruvić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 31.07.2019. godine do 14.08.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-73-1/19 od 02.09.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 07.09.2019. godine sa početkom u 11:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.