Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 05.09.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Faktori ekstrakcija trajnih zuba kod odraslih pacijenata“ kandidata dr. stomatologije Edina Kaletovića, studenta doktorskih studija na Fakulteta zdravstvenih nauka, studijskog programa Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.