Doc.dr Zlatko Ercegović – promjena termina nastave


Obavještavaju se studenti da se predavanja iz predmeta cervikofacijalna patalogija kod doc. dr Zlatka Ercegovića neće održati 08.12.2018. godine, 15.12.2018. godine i 22.12.2018. godine  kao što je bilo prethodno zakazano. Nadoknada će se održati 12.12.2018. godine sa početkom u 16:00 h, 19.12.2018. godine i 26.12.2018. godine sa početkom u 15:00 h.

Obavijest za studente Fakulteta zdravstvenih nauka o terminima posjete Zavodu za mikrobiologiju JZU UKC Tuzla


Obavještavaju se studenti o terminu posjete Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla, Zavodu za mikrobiologiju JZU UKC Tuzla Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku.

Termin posjete je 04.12.2018. godine u 13:00 h.

Spisak studenata:

1.062/17-S

2.019/18-S/v

3.020/17-ST

4.023/17-ST

5.040/17-ST

6.018/17-SI

7.047/17-SA

8.043/16-FA

9.022/16-FA

10.023/18-ST

11.021/18-FA

12.041/17-S

13.064/16-FA

14.012/18-FA/v

15.030/17-S

16.009/17-ST

Uvod u pravo – rezultati drugog kolokvija


R.br Br.indeksa Ocjena
1. 005/18-FO 8
2. 003/18-FO 8
3. 007/18-OP 8
4. 002/18-FO/v 5
5. 006/18-OP 5
6. 002/18-P 5
7. 006/15-MD 5
8. 003/18-P 6 – uz dodatno usmeno ispitivanje
9. 001/18-MD 5
10. 007/18-OP/v 6 – uz dodatno usmeno ispitivanje

Prof.dr Adi Rifatbegović – nadoknada nastave


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada nastave kod prof.dr Adija Rifatbegovića iz predmeta maksilofacijalna hirurgija održati 07.12.2018. godine sa početkom u 14:00 h.