Obavještenje za studente IV godine stomatologije


Obavještavaju se studenti IV godine stomatologije da se jave na Univerzitetsko Klinički Centar Tuzla, na Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju u srijedu 26.12.2018. godine u sljedećim grupama:

Termin posjete prve grupe je 26.12.2018. godine u 09:00 h.

I grupa

1.006/17-ST

2.004/15-ST

3.012/15-ST

4.019/15-ST

5.017/15-ST

Termin posjete druge grupe je: 26.12.2018. godine u 12:00 h.

II grupa

1.025/15-ST

2.017/18-ST

3.040/15-ST

4.023/15-ST

5.016/15-ST

Arhitektura računarskih sistema i mreža – rezultati drugog kolokvijuma; 20.12.2018.god.


R.br. Br.indeksa Test 1 Test 2 Konačno poena
Predložena konačna ocena
1. 030/18-INI 6 7.5 6.75 8
2. 013/18-INI 6 5.5 5.75 7
3. 007/18-INI 5.5 6.5 6 6
4. 007/18-INI/v 9 8 8.5 9
5. 011/18-INI/v 5 7 6 6
6. 023/18-INI 3.5 5 4.25 POLAŽE GRADIVO 1.T
7. 027/18-INI 5.5 6 5.75 6
8. 039/18-INI 8.5 7 7.75 9
9. 020/17-INI 6 7 6.5 7
10. 011/18-INI 8 7 7.5 9
11. 033/18-INI 6 6.5 6.25 7
12. 003/18-INI/v 5 5 5 6
13. 047/18-INI 4.5 6 5.25 POLAŽE GRADIVO 1.T
14. 004/18-INI 7 8.5 7.75 9
15. 003/18-INI 5 5 5 6
16. 010/18-INI 6 6 6 7
17. 046/18-INI 6.5 6.5 POLAŽE GRADIVO 1.T

NAPOMENA:Svi koji žele da odgovaraju za višu ocjenu, mogu odgovarati u terminu ispitnih rokova.