Obavijest za studente Fakulteta zdravstvenih nauka o terminima posjete Zavodu za mikrobiologiju JZU UKC Tuzla


Obavještavaju se studenti o terminu posjete Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla, Zavodu za mikrobiologiju JZU UKC Tuzla Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku.

Termin posjete je 04.12.2018. godine u 13:00 h.

Spisak studenata:

1.062/17-S

2.019/18-S/v

3.020/17-ST

4.023/17-ST

5.040/17-ST

6.018/17-SI

7.047/17-SA

8.043/16-FA

9.022/16-FA

10.023/18-ST

11.021/18-FA

12.041/17-S

13.064/16-FA

14.012/18-FA/v

15.030/17-S

16.009/17-ST