Prof.dr Radoslav Galić – promjena termina nastave


Obavještavaju se studenti da će se nastava kod prof.dr Radoslava Galića  održati 13.12.2018. godine u istom vremenskom terminu, a ne 06.12.2018. godine kao što je bilo prethodno zakazano.

Obavijest za studente Fakulteta zdravstvenih nauka o terminima posjete Zavodu za mikrobiologiju JZU UKC Tuzla


Obavještavaju se studenti o terminu posjete Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla, Zavodu za mikrobiologiju JZU UKC Tuzla Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku.

Termin posjete prve grupe je 03.12.2018. godine od 11:00 do 13:oo h .

I grupa studenta

1.062/17-S

2.019/18-S/v

3.020/17-ST

4.023/17-ST

5.040/17-ST

6.018/17-SI

7.047/17-SA

Termin posjete druge grupe je 04.12.2018. godine od 11:00 do 13:oo h.

II grupa studenata

1.043/16-FA

2.022/16-FA

3.023/18-ST

4.021/18-FA

5.041/17-S

6.064/16-FA

7.012/18-FA/v

8.030/17-S

9.009/17-ST

Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike potpisali su Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike 16.03.2018. godine u Sarajevu, a isti je stupio na snagu 04.10.2018. godine.

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o ratifikaciji ovog Sporazuma objavljena je u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine – Međunarodni ugovori”, broj: 09/18 od 20.09.2018. godine.

Sporazum

Fotografija preuzeta sa web stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine*