Dr Adnan Behrem – vježbe


Obavještavaju se studenti da će Dr Adnan Behrem održati 07.05.2021. godine vježbe Interne medicine za studente 4. godine u 12:00h, kabinet br. IX.

Vježbe iz Kliničke propedeutike za studente 3. godine, održati će se u 13:30h.