Rezultati kolokvijuma iz Farmakologije sa toksikologijom-Fakultet zdravstvenih nauka


 

 

Broj indeksa

Broj bodova na testu

18/20 S/V

20

039/20 S/V

17

003/19-FA

16

032/19

16

008/20-FA/V

16

005/19-S/V

16

041/19-S/V

15

042/19-SI/V

15

005/20-S/V

15

010/20-S/V

14

044/20-S/V

14

011/20-S/V

14

020/20-S/V

13

036/20-S/V

13

026/20-S/V

13

015/20-S/V

12

018/19-RA/V

12

031/19-SI/V

12

034/19-S/V

12

007/20-S/V

12

015/19-RA/V

11

09/19-S/V

11

016/20-S/V

11

016/18-FT

11

054/17-SI

11

009/19-SI

11

007/18-FT

10

006/20-S/V

10

023/20

8

022/18-FT/V

8

030/19-RA/V

7

007/19-FT

7

012/20-S/V

6

006/19-ST

6

009/20-S/V

5

011/19-ST

3

025/20-RA

2

005/19-FT

2

012/19-FT

2

011/19-FT

0

002/18-RA

0

030/20-S/V

0

 

 

 

 

 Odgovorni nastavnik

   Doc.dr.Suad Keranović

 

Rezultati iz stomatoloških materijala


 

1.  023   17 ST                  5 NE ZADOVOLJAVA   
2.  023   18 ST                  5 NE ZADOVOLJAVA   
3.  009   17 ST                  5 NE ZADOVOLJAVA    
4.  040   17 ST                  5 NE ZADOVOLJAVA