Dr Adnan Behrem – vježbe


Obavještavaju se studenti da će Dr Adnan Behrem održati 11.05.2021. godine vježbe Interne medicine za studente 4. godine u 16:00h.

Vježbe iz Kliničke propedeutike za studente 3. godine, održati će se u 12:15h.

Rezultati kolokvijuma – Farmakologija sa toksikologijom


 

EVROPSKI UNIVERZITET KALLOS TUZLA

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

PREDMET:FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM

 

                                             REZULTATI  KOLOKVIJUMA IZ OPŠTE  FARMAKOLOGIJE

Broj indeksa

Broj bodova

18/20-S/V

19

008/20-FA

19

039/20-S/V

17

041/19

15

029/20-S

14

031/19-SI/V

14

003/19-FA

14

042/19-SI-V

14

036/20-S/V

14

011/20-S/V

13

022/18-FT

13

010/20-S/V

13

009/18-FA

12

034/19-S/V

12

007/18-FT

11

054/17-SI

11

028/19-FT/V

11

15/20-S/V

9

004/18-RA

9

009/19-SI

9

007/19-FT

9

016/20-S/V

9

007/20-S/V

9

005/19-FT

8

026/20-S/V

8

005/19-S/V

8

020/20-S/V

8

025/20-RA

7

023/20-SI-V

7

030/19-RA-V

7

015/19-RA/V

7

006/20-S/V

6

016/18-FT

6

022/20-ST

6

006/19-ST

5

008/19-ST

5

017/19-S/V

3

009/20-S/V

3

002/18-RA

1

011/19-ST

1

012/19-FT

0

027/18-FT

0

 

 

                                                                                                            Odgovorni  Nastavnik:

                                                                                                            Doc.dr.Suad Keranović