Promocija novog udžbenika


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik „Finansijsko izvještavanje“, autora prof.dr.Izeta Bande, prof.dr.Anke Bulatović i doc.dr.Lidije Vučićević.

   Autori ovoga udžbenika korisnicima jasno poručuju da je, s vremena na vrijeme, i u najboljem poslovanju, korisno se osvrnuti i retroaktivnim postupcima uočiti i ukazati na značaj finansijskog izvještavanja kako bi se donijela ispravna poslovna odluka.

   Iz računovodstvene prakse poznata je činjenica da su finansijski izvještaji namijenjeni unutrašnjim i vanjskim korisnicima. Finansijski izvještaji služe za analizu ostvarenih rezultata poslovanja,spoznaju o stanju raspoloživih resursa kao i drugim ekonomskim pokazateljima.Ovi izvještaju su vrlo važni izvori informacija iz kojih različiti subjekti unutar i izvan preduzeća mogu da vide i analiziraju stanje u preduzeću.

Finansijsko izvještavanje pruža mnoštvo zanimljivih i korisnih informacija za poslovno upravljanje i odlučivanje o tržištu, finansiranju, porezima, osiguranju, investicijama itd. Finansijsko izvještavanje treba da ostvari veći nivo i stepen upoređivanja i razumijevanja ekonomskih pokazatelja u preduzeću.

   Ova knjiga je tako struktuirana da pored predgovora i uvodnih razmatranja, sadrži devet poglavlja sa spiskom korištene literature.

   Rukopis „Finansijsko izvještavanje“ autora  prof.dr.Izeta Bande, prof.dr.Anke Bulatović i doc.dr.Lidije Vučićević pisan je kao udžbenik za predmet koji se izučava na osnovnim studijama u okviru studijskog programa računovodstvo i revizija na prvom i drugom ciklusu na Evropskom univerzitetu u Brčko distriktu BiH. Njen sadržaj je prilagođern programu navedenog studijskog programa,a istovremeno može da posluži i studentima drugih fakulteta na kojima se izučava finansijsko izvještavanje.

   Takođe,knjiga Finansijsko izvještavanje,može da bude veoma korisna i studentima II i III ciklusa studija Ekonomskog fakulteta kao i svima onima koji žele da upoznaju nove tendecije u sistemu finansijskog izvještavanja.

   U pisanju ove knjige korišteni su odabrani i veoma različiti izvori iz inostrane i domaće literature i  prezentirani su brojni primjeri iz prakse,čime su teoretski stavovi iz oblasti finansijskog izvještavanja dobili svoju praktičnu verifikaciju.

   Recezenti udžbenika su eminentni profesori sa velikim praktičnim i naučnim iskustvom.

   Donosimo izvode iz recenzije:

   Prof.dr.Nevenka Nićin : „Udžbenik Finansijsko izvještavanje čiji su autori Prof.dr.Izet Banda ,Prof.dr.Anka Bulatović i Doc.dr.Lidija Vučićević pročitala sam sa velikim zadovoljstvom.Udžbenik daje na veoma stručan i na obrađen način ,pojam finansijskog izvještavanja.Računovodstvena profesija jedna je od veoma važnih komponenti i uslova za tačan i moderan oblik finansijskog izvještavanja,koji mora da ostvari veći nivo i stepen upoređivanja i razumijevanja ekonomskih pokazatelja privrednik oblika.Udžbenik može da služi i kao štivo za praktičnu primjenu od strane profesionalnih lica koja su zadužena za kvalitetno finansijsko izvještavanje.Knjiga će značajno doprinjeti kvalitetnom izučavanju finansijskog izvještavanja,kao i kvalitetnijem funkcionisanju finansijskog izvještavanja u našim privrednim društvima i institucijama.Zato sa zadovoljstvom preporučujem kako onima koji se bave finansijskim izvještavanjem,tako i onima koji su u praksi nosioci finansijskog izvještavanja i menadžerima koji treba da budu aktivni korisnici finansijskih izvještaja“.

    Prof.dr.Mirko Kulić : „ Ova knjiga ima posebnu vrijednost u tome što su autori na jasan ,detaljan i veoma stručan način obradili sve oblike finansijskog izvještavanja.Finansijski izvještaji moraju da budu razumljivi, tačni i pouzdani u uslovima prelaska iz jednog u drugi oblik tranzicije, u uslovima obaveznog procesa privatizacije,razvoja finansijskih tržišta,čime se stvara pozitivan element za privlačenje investitora dajući na značaju tačnost finansijskog izvještavanja.Autori ove knjige uspjeli su da na stručan i veoma razuman način približe finansijsko izvještavanje studentima, menadžerima i ostalim zainteresovanim za finansijsko izvještavanje.Sadržaj udžbenika nudi svjež i originalan pogled autora na savremene finansijske izvještaje i predstavlja značajan izdavački poduhvat kojim će se obogatiti ponuda.

   Prof.dr.Ferhat Čejvanović :“ Ubjeđenja sam da je knjiga izuzetno informativna,poučna za razumijevanje problema iz oblasti finansijskog izvještavanja.Preporučujem je studentima,menađerima i svim drugim zainteresovanim, a u cilju spoznaje kako se donose važne odluke na osnovi finansijskih izvještaja.