Obavještenje za studente Geografije


Obještavaju se studenti 4. godine Geografije da će nadoknada nastave iz sljedećih predmeta:

-Agrarna geografija

-Saobraćajna geografija

-Marketing turističke destinacije

-Turistička geografija

biti održani u petak, 21.05.2021.godine od 9 sati. Časovi se izvode po redoslijedu koji stoje za gore navedene predmete.

 

 

 

 

Obavještenje za studente Medicinskog fakulteta


Obavještavaju se studenti 3.godine Medicinskog fakulteta da će vježbe iz Kliničke propedeutike biti održane u ponedjeljak 17.05.2021.godine u 13.30 sati, a vežbe iz Interne medicine, za studente 4.godine, biti održane u srijedu, 19.05.2021.godine u 13.30 sati.