Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 16.04.2021.godine


 I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom ,,Matematika  kao temelj za razvoj fizike u srednjim školama” kandidata Muamera Jagodića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 31.03.2021. godine do 14.04.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-109-1/21 od 15.04.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 21.04.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom ,,Primjena računarskih alata u nastavnom procesu iz predmeta fizika” kandidatkinje Lejle Jagodić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 31.03.2021. godine do 14.04.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-110-1/21 od 15.04.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 21.04.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Doc.dr Biljana Dimitrić – odgoda ispita


Obavještavaju se studenti da se ispit kod doc.dr Biljane Dimitrić neće održati 17.04.2021. godine. O naknadnom terminu studenti će biti na vrijeme obaviješteni.