Doc.dr Zlatko Kovačević – odgoda predavanja


Obavještavaju se studenti da se predmeti kod doc.dr Zlatka Kovačevića neće održati 08.04.2021. i 15.04.2021. godine. Nadoknada termina će se izvršiti 22.04.2021. godine u istim terminima.

Doc.dr Selma Porović – online predavanje


Obavještavaju se studenti da će se predmet Uvod u dentalnu medicinu kod doc.dr Selme Porović održati online 10.04.2021. godine u terminu od 10:00-12:00h.

A predmet Ginekologija i porodništvo održati 10.04.2021. godine u terminu od 12:00-14:00h.

Informacija


U martu mjesecu ove godine, na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta Kallos Tuzla, uspješno je realiziran ALS PROVIDER COURSE.

Polaznici su bili studenti treće, četvrte i šeste godine, koji su imali priliku slušati teoretska predavanja, a zatim pristupiti obuci praktičnih vještina iz ove oblasti.

Akcenat teoretskih i praktičnih vještina je bio na prepoznavanju životno ugroženog pacijenta, akutnog koronarnog sindroma, prepoznavanju i liječenju periarestnih aritmija, te tretman kardijalnog aresta kako u bolničkom i vanbolničkom okruženju tako i u posebnim okolnostima.

Tokom kursa, studenti su osposobljeni za zbrinjavanje ugroženog disajnog puta, vanjsku masažu srca, defibrilaciju i elektrokonverziju, transkutanu električnu stimulaciju srca, kao i za farmakološki pristup u zbrinjavanju kardijalnog aresta.
 
Kurs je završen simulacijom realnih scenarija aresta sa kojima će se studenti potencijalno susretati u budućem radu. Nakon uspješno provedenog kursa, organizirano je polaganju završnog testa, na kojem je od strane polaznika demonstriran visok nivo usvojenih znanja.
 
Kurs je održan u skladu sa važećim smjernicama Evropskog vijeća za resuscitaciju, a pod mentorstvom dr. Adnana Behrema, specijaliste anesteziologa i reumatologa, kao prvi u nizu planiranih edukacija koje će na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih nauka, Evropskog Univerziteta Kallos u Tuzli, biti realizirani u narednom periodu.
 
Kurs su uspjesno zavrsili, dana 29.03.2021 sljedeci studenti:
 
Imsirovic Adnan,
 
Nemanja Arandjelovic,
 
Eldin Levic,
 
Aliustic Emin, 
 
Hanic Adna, 
 
kojima će biti uručeni certifikati.