Doc.dr Dario Galić – Rezultati ispita


Rezultati ispita održanog 20.04.2021. godine

Zaštita od zračenja

R.br. Broj indeksa Seminar Bodovi Postotak Ocjena Prosjek Prijedlog
1. 025/20-Ra 9 30 79% 8 8,5 9
Mjera
0% 55% 5
56% 65% 6
66% 75% 7
76% 85% 8
86% 95% 9
96% 100% 10

Doc.dr Mirsad Nalić – odgoda predavanja


Obavještavaju se studenti da se predmet Ekonomska politika neće održati 23.04.2021. godine. Nadoknada će se izvršiti 26.04.2021. godine u terminu od 14:00-15:00h.

Ak.prof.dr Nedeljko Stanković – rezultati ispita


Rezultati ispita održanih 21.04.2021. godine

Krivično procesno pravo:

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 009/18-OP/v 5
2. 009/18-FO 5

Forenzika u krivičnom postupku:

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 015/19-OP 5
2. 029/17-OP 10

Pravo i sport:

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 004/20-MuS/v 7

Krivično pravo (II ciklus)

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 009/20-MrP/v 5

Usmeni dio ispita će se održati 28.04.2021. godine u 10:30h za studente:

Redni broj Broj indeksa  
1. 007/18-OP Usmeni
2. 008/18-OP Usmeni

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 23.04.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom ,,Upotreba dodataka prehrani sportista i rekreativaca” kandidata Vehida Mahmutovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.