Doc.dr Semir Mešanović


Obavještavaju se studenti da će se do daljnjeg odgoditi praktična nastava iz predmeta Osnove laboratorijske dijagnostike, a ista će biti nadoknađena kada se za to steknu uslovi. U terminima vježbi biti će održana online predavanja.

Doc.dr Mirsad Nalić – odgoda ispitnog roka


Obavještavaju se studenti da se ispitni rok planiran za 15.04.2021. godine kod doc.dr Mirsada Nalića neće održati. O drugom terminu studenti će biti na vrijeme obaviješteni.

Prof.dr Gligorije Perović – online predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predmeti prof.dr Gligorija Perovića održati online 16.04.2021. godine i 17.04.2021. godine u sljedećim terminima:

16.04.2021. godine:

  1. Tehnike geodetskih mjerenja16.04.2021. godine od 14:00-16:00h.
  2. Katastar nepokretnosti 16.04.2021. godine od 16:00-18:00h.

17.04.2021. godine:

  1. Tehnike geodetskih mjerenja17.04.2021. godine od 11:00-13:00h.
  2. Inženjerska geodezija17.04.2021. godine od 08:00-11:00h.
  3. Organizacija geodetskih radova*(II ciklus)17.04.2021. godine od 13:00-16:00h.
  4. Globalna geodezija*(II ciklus) – 17.04.2021. godine od 16:00-19:00h.