Doc.dr Selma Porović – Stomatologija – termini predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predmeti kod doc.dr Selme Porović održati u sljedećim terminima:

  1. Uvod u dentalnu medicinu07.04.2021.god. (16:30-18:00h) i 08.04.2021.god. (08:00-09:30h)
  2. Ginekologija i porodništvo 07.04.2021.god. (15:00-16:30h) i 08.04.2021.god. (09:30-11:00h)

Prof.dr Nenad Avramović – rezultati ispita


Rezultati ispita održanih 21.04.2021. godine:

Međunarodno javno pravo

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/17-OP 5
2. 009/18-OP/v 5
3. 012/17-OP 5
4. 001/20-MD/v 6
 
Poslovno pravo
 
Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/17-OP 5
2. 010/18-MP/v 7
3. 005/20-OSE 5
4. 004/18-MP/v 5
 
Pravo EU
 
Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 008/18-OP/v 5
2. 017/19-OP 5
3. 012/17-OP 5
 
Napomena da studenti za ispite iz Međunarodnog javnog prava i Prava EU spremaju iz knjiga koje mogu da kupe na skriptarici fakulteta.

Prof.dr Munevera Bećarević – termini predavanja


Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih nauka da će se predmeti Socijalna medicina i Marketing lijekova kod prof.dr Munevere Bećarević održati u četvrtak 29.04.2021. godine sa početkom u 15:45-17:15h (Sudska medicina) i 17:15-18:45h (Marketing lijekova).

ALS Course – Stomatologija VI godina


Obavještavaju se studenti Stomatologije VI godine da će se Kurs naprednog održavanja života kod dr Dženete Azabagić Ganić održati 29.04.2021. godine u terminu od 16:00-19:00h.