Prof.dr Ranka Kubiček – rezultati ispita


Prof: dr.sc. Ranka Kubiček

Rezultatati ispita radenih 29.04.2021 g

Instrumentalne metode, Farmacija

Rad. broj

Index broj

Broj ostvarenih bodova

1

022/ 16-FA

76

2

032/ 17-FA

78

 

Medicinska hemija, Medicina

Rad. broj

Index broj

Broj ostvarenih

bodova

1

013/20-MF

66

2

004/20-MF

96

3

001/20-MF

65

4

001/19-MF

86

 

Opšta hemija, Zdravstveni

Rad. broj

Index broj

Broj ostvarenih

bodova

1

011/19-ST

55

2

028/ 20-ST

55

3

004/20-ST

55

4

008/20-ST

55

5

015/20-ST

88

6

017/20-SI

60

7

013/20-SI

61

8

010/20-FA

55