Instrumentalne metode – REZULTATI ISPITA


Rezultati ispita održanog 12.02.2021 kod prof.dr Ranka Kubiček

Položili su:

Red. broj

Index, broj

Bodovi, broj

1

033/ 18-FA

78

2

008/17-FA

76

3

010/17-FA

79

4

045/ 18-FA

66

 

 Upis ocjena: utorak, 16.02.2021 u  14.00 h

Uslov: Predaja Semestarskog rada I  i II u pisanoj formi, predmetnom nastavniku prije upisa ocjene, ako to do sada nije učinjeno

 

Fakultet: Medicinski i Fakultet: Zdravstvenih nauka

Nastavni predmet: Medicinska hemija i Opšta hemija

Studenti koji su položili ispit u januarskom ili februarskom roku 2021, a nije im upisana ocjena u index.

Upis ocjena: utorak, 16.02.2021 u  14.00 h

Uslov: Predaja Semestarskog rada I  i II u pisanoj formi, predmetnom nastavniku prije upisa ocjene, ako to do sada nije učinjeno