Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“


Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ organizuje se već tradicionalno četvrti put na Univerzitetu u Sarajevu, s ciljem promovisanja univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti. Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije„ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog života i djelovanja.

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, prirodno- matematičkih, biotehničkih i humanističkih nauka. Koordinacioni i Organizacioni odbor su definisali teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova, a odnose se na slijedeće oblasti:

  1. Primarna proizvodnja i prerada hrane;
    2. Toksikologija i sigurnost hrane;
    3. Savremena dijagnostika i analitika hrane;
    4. Ishrana tokom životnog ciklusa;
    5. Dijetoterapija;

Kongres će se održati 21.- 23. novembra 2019. godine (21. novembar- svečano otvaranje-koktel; 22. i 23. novembar- prezentacije radova prema sekcijama). U radu Kongresa pored studenata Univerziteta u Sarajevu očekuje se učešće i studenata drugih BiH univerziteta kao i studenata sa univerziteta iz susjednih zemalja.POZIVAMO VAS DA  SVOJIM PRISUSTVOM UVELIČATE OVOGODIŠNJI KONGRES.
O ostalim značajnim informacijama i datumima biće blagovremena obavijest na web stranici Kongresa.

https://www.hranaishranazdravlje.ba/

-Koordinacioni odbor