Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike potpisali su Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike 16.03.2018. godine u Sarajevu, a isti je stupio na snagu 04.10.2018. godine.

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o ratifikaciji ovog Sporazuma objavljena je u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine – Međunarodni ugovori”, broj: 09/18 od 20.09.2018. godine.

Sporazum

Fotografija preuzeta sa web stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine*