Saobraćajna psihologija – rezultati ispita; 13.02.2019.god.


 R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 017/17 6
2. 014/17 7

NAPOMENA: Upis ocjena je u srijedu 20.02.2019. godine sa početkom u 16:30 h.