Računarske mreže – rezultati kolokvijalnog ispita; 23.11.2019.god.


Rezultati kolokvijalnog ispita iz predmeta Računarske mreže:

R.br. Br. indeksa Ocjena
1. 041/17-INI 10
2. A.D. 10
3. 011/18-INI/v 9
4. 012/17-INI 9
5. 013/17-INI 8
6. 004/17-INI 8
7. 050/17-INI 10
8. 031/17-INI 9
9. 011/17-INI 9