Prof.dr Jasminka Sadadinović – nadoknada nastave


Obavještavaju se stuenti da će se nadoknada nastave kod prof.dr Jasminke Sadadinović održati u sljedećim terminima:

Oblikovanje lijekova 16.05.2019. godine sa početkom u 11:00 h,

Organska hemija 24.05.2019.godine sa početkom u 11:00 h,

Farmakognozija 24.05.2019.godine sa početkom u 14:00 h.