Anatomija

Anatomija čovjeka

Human Anatommy

ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE


Prof. dr Slobodan Marinković

Anatomija je kompleksna nauka jer se ljudsko telo sastoji od hiljada različitih komponenti raspoređenih na odrđene načine i u skladnim međusobnim odnosima koji omogućuju najadekvatnije obavljanje pojedinačnih i zajedničkih funkcija ovih komponenti. Zato su u ovoj knizi prikazane deskriptivna, topografska i funkcionalna anatomije. Uz to, naglašene su odgovarajuće estetske vrijednosti pojedinih organa i delova tela, tako da se umetnička konotacija zapaža kroz čitavu knjigu. Najzad, pošto se anatomija ne proučava samo zbog estetskih vrijednosti i naučne radoznalosti, već kao osnov za razumevanje funkcionisanja organa i raznih telesnih sistema, za bezbedne hirurške intervencije i za preciznu dijagnostiku, u knjizi je određena pažnja posvećena i kliničkoj anatomiji.

Category:

Description