Prirodna ljekovita sredstva – rezultati ispita;17.01.2020.god.


R.br.

Br.indeksa

Br.bodova

             1

 11/18-FA

USMENO

            2

020/18-FA

85

            3

019/18-FA

65

            4

009/18-FA

USMENO

 5

015/18-FA