Priprema pacijenata za radiološke postupke – rezultati ispita; 10.07.2019. godine


R.brBr.indeksaOcjena
1.024/18-RA/vUsmeni
2.006/18-RA/vUsmeni

NAPOMENA: Usmeni ispit će se održati 24.07.2019. godine sa početkom u 10:00 h.