Organska hemija – rezultati ispita; 14.06.2019.god.


R.br Br.indeksa Ocjena
1 033/18-FA 9
2 007/18-FA 7
3 008/17-FA 5

NAPOMENA: Upis ocjena će se održati 19.06.2019. godine sa početkom u 11:00 h.