Organska hemija – rezultati ispita; 04.07.2019. godine


R.brBr.indeksaOcjena
1.045/18-FA/v7
2.043/18-S/v5
3.034/17-FA8
4.042/18-FA6
5.034/18-FA6
6.033/18-FA/v6
7.021/18-FA8
8.008/17-FA8

NAPOMENA: Upis ocjena će se održati 17.07.2019. godine sa početkom u 10:00 h.