Obavještenje za studente V godine Fakulteta zdravstvenih nauka, odsijek Stomatologija


Obavještavaju se studenti V godine Fakulteta zdravstvenih nauka, odsijek Stomatologija da će se vježbe iz predmeta Restaurativna stomatologija i Dječija stomatologija održavati u dvije grupe po 5 studenata. Tako da, prva grupa počinje u 15h, a druga grupa u 16:30h.