Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 22.05.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uspostava homogenog polja stalnih geodetskih točaka“ kandidata Damira Leke, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.