Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 07.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Digitalna fotogrametrija i izrada digitalnog ORTO-FOTO plana“ kandidata Nermina Beganovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 28.05.2020. godine do 11.06.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-217-1/20 od 06.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 11.07.2020. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.