Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 04.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Google alati i njihova primjena u nastavi“ kandidata Šerifa Vrapčevića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Informatika i tehnika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 18.06.2020. godine do 02.07.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-192-1/20 od 04.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 15.07.2020. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.