Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 21.01.2021.godine


I 

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Osteomijelitis“ kandidatkinje Jelene Matić Kalabić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.12.2020. godine do 30.12.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-3-1/21 od 19.01.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.01.2021. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.