Diplome Evropskog univerziteta priznate u Republici Austriji


Diploma magistra Farmacije Evropskog univerziteta Brčko distrikta nostrifikovana je na Univerzitetu u Beču, Austrija.

U prilogu objavljujemo akt o izvršenoj nostrifikaciji.

Akt o izvršenoj nostrifikaciji navedene diplome o stručnom zvanju Magistar farmacije.