Doc. dr Elvis Saletović – rezultati kolokvijuma


Oralna medicina i oralna patologija – kolokvijuma održan 09.05.2024. godine.

Redni broj  Broj indeksa Ocjena
1. 031/23-ST 8
2. 001/22-ST 7
3. 006/22-ST 6
4. 035/23-ST 5