Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 11.10.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Pencilinski antibiotici“ kandidatkinje Alise Tursunović, studentice integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.