Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 13.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Ugovor o osiguranju osoba i imovine“ kandidata Jure Lauca, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.05.2020. godine do 29.05.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-64-1/20 od 09.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 15.07.2020. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.