Obavještenje za javnost 26.07.2018. godine


Obavještenje za javnost 26.07.2018. godine

I 

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Inkluzivno obrazovanje u nastavi matematike“ kandidatkinje Edine Hećo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.07.2018. godine do 25.07.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 211-1/2018 od 26.07.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 27.07.2018. godine sa početkom u 08.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Metode rada u izučavanju elektrotehnike za učenike sa posebnim potrebama“ kandidatkinje Edine Grbešić, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.07.2018. godine do 25.07.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Pedagoškog fakuleta rješenjem broj: 212-1/2018 od 26.07.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 27.07.2018. godine sa početkom u 09.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

III

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Korištenje računara i napredovanje učenika u nastavi matematike“ kandidatkinje Anise Šehić, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.07.2018. godine do 25.07.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 213-1/2018 od 26.07.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 27.07.2018. godine sa početkom u 10.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.