Obavještenje za javnost 09.07.2019. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Racionalna primjena antibiotika“ kandidatkinje Selme Mandžić, studentice integrisanih studija I i II ciklusa studija, studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.06.2019. godine do 08.07.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-193-1/19 od 09.07.2019. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 17.07.2019. godine sa početkom u 13.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.