Mr Muhamed Čohadarević – vježbe iz Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I


Obavještavaju se studenti da će se vježbe iz Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I kod mr Muhameda Čohadarevića održati u subotu,  21. maja u 09.00 sati.