Mikrobiologija sa parazitologijom (praktični dio) – rezultati ispita; 14.01.2020.god.


Ispit su položili:

  1. 011/17-MF
  2. 005/17-MF
  3. 019/17-MF
  4. 008/17-MF
  5. 013/17-MF
  6. 009/17-MF (uslovno)