Metodika početnog čitanja i pisanja – rezultati ispita


SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI PISMENI DIO ISPITA ODRŽAN DANA 22.06.2020.GODINE IZ PREDMETA METODIKA POČETNOG ČITANJA I PISANJA

  1. 002/19VPU
  2. 018/19VPU

PREDMETNI NASTAVNIK:DOC DR DRAGANA ALEKSIĆ