Međunarodno krivično pravo – rezultati ispita; 11.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Međunarodno javno pravo rađenog 11.09.2019.godine:

R.br. Br.indeka Br.bodova Ocjena
1. 012/17-OP 90 9